Erheiden valtakunta Heidi Liehun hahmottelemana

 

Arvostan feminismiä ja sen saavutuksia, mutta en pidä siitä, että jotkut feminismin naamion suojassa hyökkäävät tasa-arvoa vastaan. Mielestäni tällainen asiaton hyökkäys on filosofi Heidi Liehun kirja Perhosten valtakunta(1998). Käsittelen muutamia sen pahimpia asiavirheitä seuraavassa, koska en toivo kirjan antavan ansiotonta arvonnousua ja filosofista sädekehää Rakel Liehun (Heidin äidin) Schjerfbeck-romaanille. Numerot kirjoituksessani viittaavat Heidi Liehun kirjan väittämien numeroihin. Hänen lauseitaan olen kirjannut hieman yksinkertaisemmassa ja selvemmässä muodossa, mikäli se on ollut mahdollista. Hänen oma kirjallinen ilmaisunsa on näet usein liian koukeroista normaaliin käyttöön.

Lyhyesti sanoen katson Heidi Liehun olevan henkisesti sairas. Hänet pitäisi saattaa sairaalahoitoon, jos hän ei tse osaa turvautua ammattiauttajiin.

 

8. Mieskeskeinen kulttuuri vaatii kaiken emotionaalisen ja feminiinisenä pidetyn ylittämistä ja taakse jättämistä. Ei pidä paikkaansa, sillä kulttuuri nimenomaan pyrkii erilaisten kannanottojen esiintuomiseen eikä hylkimiseen. Kulttuuri on kuin aivojen toiminta, ei sillä ole mitään selkeää päämäärää kuten ei ole evoluutiollakaan. Olisi naurettavaa väittää evoluution pyrkivän naisen ansioiden hylkimiseen. Naisen kannan esiintuominen on tullut yhä tärkeämmäksi miehillekin. Se näkyy mm. Flaubertin romaanista Rouva Bovary ja Ibsenin Nukkekodista, josta on tullut suurmenestys kautta maailman ja mitä erilaisimmissa yhteisöissä.

 

27. Tiede-instituutio vaatii kieltäytymään tunteista kodin ulkopuolella. Tämän Liehu esittää kirjansa alussa kuin aksioomana, jota ei tarvitse perustella. Ei tiede sellaista vaadi, vaan liiallisten tunnekuohujen hillitsemistä, jotta tutkimuspaperit pysyisivät järjestyksessä paikoillaan ja laboratoriot pysyisivät siisteinä. Primitiivireaktiot voisivat vaarantaa kalliiden tutkimusvälineiden kunnossa pysymisen.

 

36. Orja on aina vapaampi kuin herra. Tämä on sekä naurettavaa, että vahingollista propagandaa. Menköön Liehu sitä selittämään vaikka Kiinan köyhille maanviljelijöille tai Thaimaan seksiorjille, joista monet ovat lapsia.

 

42. Naiseen liitettynä tunteen luovuus on merkinnyt vain heikommuutta. Meille riittää tuntea vaikka vain tohtori Maria Montessorin saavutukset, jotta ymmärtäisimme ettei edellinen väite pidä paikkaansa. Ihmisen tunne omasta ihmisarvostaan, luottamus omiin kykyihinsä on sekä kulttuurin lähtökohta että sen suurin energiavara. Ihmiseen liittyy suunnattomia henkisiä voimavaroja, ne täytyy vain vapauttaa kahleistaan. Jos haluamme käyttää nykyaikaista vertauskuvaa, luovuus on kuin energia suhteessa massaan ja valon nopeuteen.

 

162.  Koulutetun naisen äidiksi tulemisen todennäköisyys on pienempi kuin kouluttamattoman. Tämä väite voi nykyään pitää paikkansa, mutta eri syistä kuin Liehu luulee. Syynä ei ole miesten salaliitto ja säilyneet patriarkaaliset ideaalit, vaan se yksinkertainen tosiasia, että pitkä koulutus tietysti vähentää haluja ja mahdollisuuksia perheen muodostamiseen - ainakin suurperheen muodossa.

 

171. Pohjimmiltaan naisen ja miehen roolit perustuvat eloonjäämisen vaatimukselle. Tämä väite pitää paikkansa kuten edellinen, mutta eri tavalla kuin Liehu luulee. Nainen ei ole vain yksinkertainen synnyttäjä ja kodinhoitaja, joka tarvitsee miehen suojelua ja on kaikessa alisteinen tälle. Varsinkin nyky-yhteiskunnassa nainen on pitkälti se, joka valitsee miehen ja samalla tämän geenit tuleville lapsilleen. Lisäksi hän ensisijaisena lasten kasvattajana muovaa pitkälle näiden luonnetta. Yhdessä nämä kaksi seikkaa luovat etupäässä yhteiskunnallista moraalia, joka evoluutiossa on tärkeämpi tai vähintään yhtä tärkeä tekijä kuin yksilön merkitys hänen sukupuolestaan riippumatta.

 

204. Kysytyimpiä tietokoneiden palveluja ovat eroottiset kuvastot.Tätä väitettä en niele karvoineen päivineen enkä halua liioitella eroottisten kuvastojen merkitystä. Vaikka väite jossain mielessä pitäisi paikkansa, olisi hullua väittää, että tietokoneverkkojen tarjoamista palveluista tärkein olisi erotiikan palvelu. Se on yksi sivutuote tai lieve-ilmiö, kuinka asian kukin ottaa. Se voi osaltaan ilmentää tietokoneiden kehityksen yhtä lastentautia opiskelevan nuorison tarpeena päästä nopeasti eroottisten virikkeiden äärelle. Kuvastot voivat myös heijastaa kaupallisen kulttuurin tarvetta kiinnittää huomiota naiskauneuden avulla sekä tarvetta kehittää korkeatasoisia kuvia mahdollisimman halvoin kustannuksin.

 

215. Jokainen oikeuksiaan käyttävä nainen on väistämättä feministi omista vastaväitteistään huolimatta. Ei pidä paikkaansa. Pyrkimystä tasavertaisuuteen ei voi kutistaa feminismiksi, joka on vain sen yksi haarautuma, lahkolaisuus. Tasapainoinen humanisti on ennen kaikkea tasa-arvon kannattaja sukupuolesta riippumatta. Feminismi tarkoittaa vain keskittymistä jostain erityissyystä naisten tasavertaisuuden korostamiseen. Ja missään tapauksessa ei pidä samaistaa feminismiä ja äärifeminismiä, sillä se olisi samanlainen virhe kuin pitää kommunismia tai fasismia demokratian perikuvana tai samaistaa islamin kannattaja ja äärimuslimi- terroristi toisiinsa.

 

248. Maskuliinisen jumalan taivaallisen vallan on taannut jumalan pojan kastraatio ristillä. Tämä on pelkkää mystiikkaa. Vaikka olisimme uskovaisia, monoteismi ei vaadi uskoa jumalan kahteen tai kolmeen olomuotoon. Jumalan pojan piti juutalaisten ennustusten mukaan syntyä Beetlehemissä, mutta Kristus syntyi Galileassa. Ei myöskään löydy mitään historiallisia todisteita siitä, että Kristus olisi ollut naimaton tai vailla seksisuhteita. Ainakaan minä en ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan jumalan pojan kastraatio ristillä olisi tärkeä toimenpide enkä ole kirjallisuudesta tai taiteesta löytänyt Liehun väitettä tukevaa aineistoa.

 

253. Taivaallisen paratiisin ajatus tähtää mieskeskeisen maailmankuvan tukemiseen. Tämä väite voi päteä islamin suhteen, mutta tokko sillä on universaalia merkitystä. Ihmiset ovat tietojemme mukaan kaikkina aikoina uskoneet paratiisin mahdollisuuteen, mutta se on nähty lähinnä paikkana, jossa ruokaa on yllin kyllin ja ponnisteluja sen hankkimiseksi ei tarvita. Ei tällaisissa oloissa tarvita mitään keskitettyä miesvaltaa, koska sotiakaan ei ole.

 

257. Naisen subjektina olemisen vahvistamista uhkaa postmoderni teoreettisuus, joka on kuin uusiutunut kuva naisen alistamisesta, kuin tyttövauvan surma. Oli postmoderni ajattelu mitä lajia tahansa, sen ei tarvitse millään loogisella välttämättömyydellä johtaa naisen subjektiuden tai miehenkään subjektiuden katoamiseen. Uusissa teorioissa tietysti tapahtuu kaikenlaista, mutta niitä hiotaan vielä ja niiden rakennevirheitä yritetään korjata. Vain perinteinen subjektius ennalta annettuna ilmiönä on kadonnut tai katoamassa. Ihmisellä ei ole yhtä ennalta määrättyä minuutta, vaan minuus voi toteutua monella tavalla ja muuttaa jatkuvasti muotoaan sekä miehillä että naisilla.

 

311. Jumaluuden ja transsendenssin menettämisen myötä on menetetty myös tunteet ja arvot. Nykyään tiedetään, etteivät arvot ja moraali tunteista puhumattakaan edellytä uskoa jumalaan ja tuonpuoleiseen elämään. Filosofit ovat tietäneet tämän kauan ja sivistyneistö laajemmin Ranskan vallankumouksesta ja varsinkin ranskalaisesta 1800-luvun uskonnonkritiikistä lähtien.

 

314. Tytöille samaistuminen äitiin on sinetöinyt itsenäisyyden mahdottomuuden. Tällaista väitettä on mielestäni mahdoton todistaa. Otan yhdeksi todistuskappaleeksi vaikkapa alussa mainitsemani tohtori Maria Montessorin. Hän oli hyvin itsenäinen nainen, joka samaistui enemmän äitiinsä kuin isäänsä. Toisaalta sellainen taiteilija kuin Frida Kahlo samaistui enemmän isäänsä kuin äitiinsä, mutta eikö hänestä tullut aika riippuvainen miespuolisten rakastettujensa ajatuksista? Helene Schjerfbeck samaistui enemmän isäänsä kuin äitiinsä. Hänestä tuli tavallista riippuvaisempi taiteilija miespuolisista esikuvista ja rakkautensa kohteista, mutta se ei kumoa sitä tosiasiaa, että hän eräissä pääteoksissaan oli useimpia muita modernisteja itsenäisempi.

 

318. Mies on ollut tunteidensa hallitsija, mutta nainen niiden orja.Tällaiseen tulkintaan Liehu pääsee siitä huomiosta, että naiset ovat yleensä empaattisia ja poliittisesti mykkiä kansalaisia. Yhtä hyvin ellei paremmin samasta huomiosta päästään aivan vastakkaiseen päätelmään. Naisten sosiaalisuus osoittaa sitä, että he hallitsevat tunteitaan miehiä paremmin. Rikollisuus ei ole mitään tunteiden hallitsemista ja valtaosa rikollisista on miehiä.

 

350. Kristuksen uhri ja missin uhri vastaavat käsitteellisesti toisiaan ollen molemmat uhreja miesvallan takaamisen hyväksi. Tämä on sitä samanlaista valhekylvöä, jota Hitler opetti kirjassaan Mein Kampf: vastustajat ja vihan kohteet on leimattava luonteiltaan samanlaisiksi. Väitteessä 353 Liehu jatkaa innokkaasti tällä linjalla.

 

441. Ehkä olisi ollut parempi, jos antiikin hellenistinen ajattelu ei olisi sekoittunut juutalais-kristilliseen uskontoon. Tämä on sitä jälkiviisautta, josta minun mielestä ei ole mitään hyötyä. Emme tiedä, kuinka asiat olisivat voineet mennä toisin, mutta voimme ehkä tietää, kuinka voimme välttää tiettyjen virheiden toistamista. Ja siinä auttaa mm. Nietzschen ajattelun tunteminen, sillä hän tunsi hyvin vanhan uskonnollisuuden kehitystä. Tasapainoisuuteen päästäkseen Nietzsche tarvitsi sekä hellenistiseen ajatteluun että itämaiseen uskontoon kuuluvia aineksia. Virheistään huolimatta pidän Nietzscheä Liehua suurempana filosofina.

 

543. Jalkapallo-ottelu ei ole sen viattomampi leikki kuin sota. Eiköhän tämä ole liikaa teoretisointia, lähes vainoharhaista. Samaa linjaa edustaa väite 602, joka samaistaa terroristin ja rauhan johtajan. Minä en jaksa uskoa, että kukaan terve ihminen voisi samaistaa esimerkiksi nobelisti Martti Ahtisaaren terroristiin.

 

646. Jokainen viaton missinhymy on sodan hyväksynnän kauhistava hymy. Tämä väite on Liehun mieliteemoja. Olisi hauska tietää, tulkitseeko hän esimerkiksi Leonardon Mona Lisan hymyn pelkäksi mainoskikaksi tuhoamislaitteiden kauppaamiseksi. Eli se parhaiten nauraa tai hymyilee, joka viimeksi niin tekee ja on voittajien puolella? Entä prinsessa Dianan tai Armi Kuuselan hymy? Jonottavatko japanilaiset turistit pääsyä Louvren museoon nähdäkseen mallia oikeanlaisesta hymystä?

 

736. Miehinen järki on raiskauksen järkeä. Tällaisessa ajattelussa kuuluu agitaattorin ääni, sen raivoisa maanisuus ja miesvihan lietsonta. Heidi Liehu ei elä meidän ajassamme eikä tiedosta, että me nyt elämme uutta järjen vallankumousta, joka on vielä suurempi mullistus kuin renessanssi aikoinaan. Hän ei tahtoisi naisten osallistuvan tähän vallankumoukseen, vaikka se voi suoda naisille suurempia mahdollisuuksia kuin mikään entinen aika.

 

871.  Terrorismin vastainen miesvaltainen kokous on kokous miesvallan säilyttämisen ja väkivallan vahvistamisen puolesta. Vrt. edellinen kohta.

 

764. Jokainen naisen miehelleen tarjoama ateria on väkivallan ylläpitämisen akti. Tällaiseen mielettömyyteen loppui kiinnostukseni Heidi Liehun ajattelua kohtaan.

torihali