Venäjä tehnyt itse suurimmat virheet

Venäjä on aloittanut uuden kylmän sodan olettamalla, että se ei voi menestyä maailmanlaajuisesti rauhanomaisella yhteistyöllä. Se jää auttamatta Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön jalkoihin ja pahimmassa tapauksessa joutuu kahden rintaman sotaan Yhdysvaltojen ja Kiinan puristuksessa.

Venäjä on aloittanut kylmän sodan, koska se on toimitsijoidensa suulla ja heitä kumoamatta antanut kuvan, että se menestyy sekä ideologisessa että aseelliserssa sodassa vain vakoilun ja hyökkäysvoiman turvin. Venäjän mukaan vain vakoilun avulla voi selvittää, mitä valtiot todella haluavat, sillä humanitääriset puheet ja poliittinen propaganda ovat harhauttavia. Ihmiset ovat petoeläimiä, jotka ajattelevat vain omaa etuaan ja mahdollisimman helpolla pääsemistä. Jenkit verhoavat omat valtapyyteensä uskonnollisuuteen ja vapauteen. EU puhuu yhteistoiminnasta, mutta ei käytännössä pane painoa yhteisvastuulle. Todellisuudessa vastuu jätetään Naton käsiin ja on lapsellista uskoa, että Suomi selviäisi itsenäisenä ilman Natoa ja vain Euroopam yhteisön Naton ulkopuolisella yhteistyöllä. Se on samamnlainen erehdys kun Suomessa oli edellisen sodan aikana luulla, että selviäisimme ilman Saksan antamaa sotilaallista apua. Eurooppa oli jaettu Neuvostoliiton ja Saksan etupiireihin ja Suomi oli ajettu Venäjän syliin. Vain se, että Saksa rikkoi sopimukset Neuvosoliiton kanssa nousten sotaan sitä vastaan pelasti Suomen.

Venäjä on jo hävinnyt aineellisen, poliittisen ja henkisen sekä sotilsaallisen sodan Yhdysvalloille. Se on rappeutumassa ja sen valtaapitävät tietävät tämän hyvin. Parhaat koulut ovat länsimaissa, samoin luovin demokratia ja suurimmat kansainväliset yritykset. Paras tiedustelupalvelu ja tietokonetekniikka on länsimaissa, samoin sosiaalinen media. Venäjä ei tosiasiassa menesty edes perustuotannossa kuten perunoiden tuotannossa. Jos pahin tapahtuu eli Venäjä joutuu sulkemaan rajansa itsensä ja lännen välillä, se on täydellisessä umpikujassa.

Välttääkseen kahden rintaman sodan Venäjän täytyy kaikin voimin turvata länsirajansa, mihin mitä tärkeimpänä osana kuuluu pitkä Suomen itäraja. Sen on tehtävä selväksi Suomelle, että se ei tule sallimaan Suomen liitymistä Natoon. Minä pidän selvänä, että Venäjä ei katso suopeasti edes Suomen liittymistä Natoon yhdessä Ruotsin kanssa.

Jos Suomi kuuluu Natoon, se todennäköisesti sallii Naton sotilassvoimien tulon maan itärajan tuntumaan hätätapauksessa. Hätätapauksen määrittelystä riippuu, kuinka helposti tämä oikeus Natolle suodaan. Jos ehtona on vain se, että presidenttimme ja ulkoministerimme päättävät, koska Nato kutsutaan avuksemme, olemme liian heikolla jäällä. Täytyy ilmeisesti perustaa laajempi turvallisuusneuvosto päättämään asiasta. Tämän on arvovallallaan julkituotava, että Suomi ei missään oloissa päästä maaperälleen sellaisia sotavoimia, jotka voivat tuhota sellaiset Venäjälle elintärket tukikohdat kuin Murmanskin ja Pietarin alueen varustukset. Sen vastapalveluna Naton on valvottava kulkua Suomen idästä tulevilla valtaväylillä ja katkaistava kulku siellä aina heti, mikäli se viittaa maamme miehittämisen uhkaan.

Eikö olisi hyvissä ajoin säädettävä laki LEX ITÄRAJA, jotta toimintaohjeet ovat selvät, mikäli liittyminen Natoon voi jossakin vaiheessa tapahtua nopeasti?

Alleviivan vielä sitä, että Venäjä on lähtenyt avoimesti kylmän sodan linjoille, koska se katsoo, että se on suureksi osaksi jo hävinnyt valtapelin. Se on itse tehnyt suurimmat virheet, jotka ovat ajaneet sen pahamaineiselle tielle. Ei mikään todella voimakas ja hyviä tarkoituksia ajava valtio voi toimia siten ystävällistä ja hyvätapaista naapurivaltiota kohtaan kuten Venäjä on toiminut Suomea kohtaan.

Keisarillisella kalastusmajalla Kotkassa 13.6.2014